تاریخ : دوشنبه, ۱۱ مهر , ۱۴۰۱ 8 ربيع أول 1444 Monday, 3 October , 2022

ویروس کرونا

۰۸خرداد
تأثیر ویروس کرونا بر بخش انرژي

تأثیر ویروس کرونا بر بخش انرژي

پیـش بینـی مـی شـود کـه بـا برداشـته شـدن محدودیـت هـا و بهبـود شـرایط اقتصـادی، تقاضـای انـرژی در سال جاری 6/4 درصـد افزایـش یابـد