تاریخ : سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ 10 رجب 1444 Tuesday, 31 January , 2023

چین

۰۸خرداد
پاداش چین در قبول پیوستن به فرآیند کربن زدایی چیست؟

پاداش چین در قبول پیوستن به فرآیند کربن زدایی چیست؟

مسـير چيـن بـه سـمت كربـن زدايـي يـك مسـير هـدف گـذاري شـده تـا سـال 2060 بـا انگيـزه توسـعه اقتصـاد داخلـي و واردات مـواد اوليـه اسـت.